CZ EN

Slovenská republika

Ano, oficiálně je to už zahraničí, ale slovenská krajina, kultura i jazyk jsou mi velmi blízké. Hřeben Malé Fatry patří k mým nejoblíbenějším místům na planetě. Roháče a Vysoké Tatry ve mně budí takřka posvátnou úctu svými tvary a nadmořskou výškou. Ale mám rád také klid česko-slovenského s pohnutou historií. Staré roubenky rozeseté po obou stranách hranice ve mně vyvolávají touhu cestovat časem a navštívit tato místa v dobách, kdy neexistovalo žádné světelné znečištění a celkové osídlení bylo menší, políčka obhospodařována a stráně spásány domácím zvířectvem. Právě příběhy lidí v této krajině žijící po staletí z ní v mých očích dělají zemi téměř bájnou.